Contact US◆Shenzhen Address:502, Haoxiang Mingyuan, Shayiweizai New Village, Shajing Street, Bao’an District, Shenzhen

◆Hongkong  Address: Unit C, 9/F Winning House, No.72-74 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong.


◆ Tel:+86-18672143362

◆ Contact Person:Eric Wang

◆ Email:info@eastech4u.com

◆ Website:www.eastech4u.com